منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف تابستانه تکالیف تابستان 98: یکشنبه 98/4/2

تکالیف تابستان 98: یکشنبه 98/4/2

درس   ادبیات خانم افشار  سوم به چهارم  :

 

فعالیت انجام شده :

 آشنایی با دانش آموزان 

تحویل  قصه هایی  برای خواب کودکان   - خواندن  اسفند  توسط معلم  و توجه به آموزش  کتاب خوانی  

4/2: اولین  درس داستان مرد  و کیسه کهنه داده شد .

فعالیت انجام شده :

 4/2: یک داستان مشابه  داستان مرد و کیسه بنویسید خلاصه با نتیجه

4/1: داستان اسفند ماه را خلاصه گویی کنند .

درس  ریاضی  خانم  رضا نور  

  

فعالیت انجام شده :

 

 مرور  بحث  ضرب  و تقسیم  با مساله  - محور  شکل  و تفریق  مربوط به تقسیم 

 

تکلیف منزل:

 

 

 درس   تئاتر خانم نیلوفر  زارع    :

 

فعالیت انجام شده :

 

 قصه گویی خلاق  با حرکات  بدن  

مهارت  شخصی  بچه ها  در زمینه شعر  و قصه گویی  

سنجش قدرت هماهنگی  ذهن  و کلام  با بازی  نمایشی

 

تکلیف منزل:

 

 

درس    تئاتر خانم  شیدا میرزایی  :

 

فعالیت انجام شده :

 ساخت  نشانه ها  

بازی  معرفی 

آشنایی  با روند  کارگاه  و قوانین  

بازی  نمایشی  پایانی ( عصای  جادویی)

تکلیف منزل:

 برای بازی  سربازان  یک داستان  بساز 

 

درس زبان  خانم  دهستانی    :

 

فعالیت انجام شده :

  داستان   petting at  the  farm 

درست  کردن  کاردستی cow

تکلیف منزل:

 practice reading the story &new word

درس   زبان خانم مرادی  پایه دوم      :

 

فعالیت انجام شده :

 کاردستی  

روخوانی  و تمرین  یک  صفحه  از داستان  کارتو( مشاهده و تمرین)

تکلیف منزل:

 تمرین روخوانی  از صفحه  اول 

درس  زبان پایه چهارم و سوم  :

third&fourth :  story -crafts - movie

 

  

درس   زبان  پنجم و ششم  :

  story -crafts - movie

 

 

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

 

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

 

 

درس     :

 

 

 

فعالیت انجام شده : 

 

 

 

تکلیف منزل:

 

 

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

 

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا