منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف تابستانه تکالیف تابستان 98 دوشنبه 98/4/3

تکالیف تابستان 98 دوشنبه 98/4/3

درس ورزش ( فوتسال) آقای یحیی زاده  دبستان 2 و 1  :

 

فعالیت انجام شده :

 گرم کردن  بدن  - آموزش  حمل توپ  ( عبور از مانع )

تمرین عصب و عضله  - بازی  فوتبال

فعالیت منزل :

 تمرین  حمل توپ 

زدن روپایی در منزل 

درس  شطرنج آقای خاقانی       :

انواع آچمز 

مراحل  سه گانه  بازی شطرنج  - تقابل 

جمع امتیاز مهره ها 

 درس شطرنج خانم  کهکشانی    :

فعالیت انجام شده :

بازی - مرور - مات  پله ای 

تکلیف منزل:

بازی و حل  کتاب 

 

درس  شطرنج آقای  صالح زاده     :

 

فعالیت انجام شده :

 اصول  شروع بازی (1)

تکلیف منزل:

 کتاب درسنامه ( 1) آورده شود 

 

درس  فارسی خانم  محبعلی  پایه اول  :

 

فعالیت انجام شده :

  کار برگ فارسی و ریاضی   با مشارکت  بچه ها  انجام شد و رفع اشکال شد   

تکلیف منزل:

 کاربرگ روان خوانی   تلفیقی فارسی و علوم به دانش آموزان ارائه شد لطفا حل  و برای هفته آینده  به همراه داشته باشند

درس   نقاشی خانم  باقری  :

 

فعالیت انجام شده :

 نقاشی  با فوت 

نقاشی و تکمیل طرح  آماده ی صورت با استفاده از نی  و رنگ  رقیق شده 

هدف  از این  تمرین  تقویت هوش هیجانی  و خلاقیت و خلاقیت با استفاده  از ابزار  نامرتبط در نقاشی بوده است  .

تکلیف منزل:

 

درس آزمایشگاه  علوم خانم کریمی   پایه پنجم  :

فعالیت انجام شده : 

 هدف: تغییرات  شیمیایی  چه نشانه هایی دارند؟

آزمایشات مربوط  به  جوشیدن و حباب زدن 

تغییر رنگ  میخ آهنی  

تجزیه  شدن  تخم مرغ

دَلَمه زدن شیر 

 تکلیف منزل: 

 

درس ریاضی خانم  قادری     :

 

فعالیت انجام شده : 

 عددنویسی کار شد 

جدول  ضرب کار شد 

الگوها  تمرین شد  

کار برگ یک صفحه اول  در کلاس  حل  شد 

تکلیف منزل:

 صفحه دوم  کار برگ 1  د رمنزل حل شود  

جدول  ضرب  با دقت  و سرعت تمرین شود 

 

درس فارسی و ریاضی پایه دوم به سوم     :

 

فعالیت انجام شده : 

 مرور فصل اول  کتاب ریاضی 

مرور دروس فارسی و تمرین  هم خانواده  و مخالف  

تکلیف منزل:

کار برگ روان خوانی خوانده و حل شود   

درس ریاضی سوم به چهارم خانم  رضانور      :

 

فعالیت انجام شده : 

 تمرین  تقسیم  با محور  و تفریق  مفهوم  چند برابر و حل  مساله مربوط  به آن  

تکلیف منزل:

 

درس ادبیات سوم به  چهارم خانم افشار     :

 

فعالیت انجام شده : 

 درس مرد  و کیسه  کهنه تدریس  شد  و تلفیق  فارسی و جغرافی 

شبکه ی معنایی با مثال  تدریس شد

تکلیف منزل:

 داستان  آقا خرگوشه و آقا گرگه را بخوانید و خود را برای  نمایش  آماده کنید  ( نقاب سازی)

حفظ مطالب  برای نمایش 

در مورد کلمه  ی زمستان یک شبکه ی معنایی بسازید  و یک بند بنویسید 

 

درس   علوم آقای  بابایی پایه پنجم  :

  

فعالیت انجام شده : 

  آزمایش  تغییر شیمیایی مواد  

شناسایی کربن دی اکسید  با آب اهک و معرف  برمو تیمول بلو 

واکنش  خنثی  اسید و باز 

 

تکلیف منزل:

  

 

درس  ریاضی آقای ساعی پای پنجم   :

 

فعالیت انجام شده : 

دست ورزی  مربوط  به  ساختن  مکعب  های  مشابه  توسط  گسترده  های  متفاوت  

تکلیف منزل:

حل  مساله  های  1 تا 7 در کار برگ 

 

درس  شاهنامه خوانی آقای  کرم  زاده    :

 

فعالیت انجام شده : 

 شاهنامه خوانی ، مشاعره ابیات  ، برگزاری  مسابقه ، بحر طویل 

تکلیف منزل:

تکرار ابیات 

درس بازی  و تمرکز خانم  ونکی 

فعالیت انجام شده : 

بازی  کاپوچین  سایز بزرگ  و کوچک  به جهت  افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل  

 

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا