منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف تابستانه تکالیف تابستان 98 : 98/4/17

تکالیف تابستان 98 : 98/4/17

درس شطرنج  خانم   کهکشانی   :

 

فعالیت انجام شده :

 بازی  - توضیح  آچمز شاه  - حمله  به آچمز  

شاه و گرفتن سوار 

فعالیت انجام شده :

 حل کتاب  و بازی  ددر منزل  لطفأ فراموش نشود 

درس   فوتسال  ( ورزش) آقای یحیی زاده    دبستان 2  و 1 :

 

فعالیت انجام شده :

 دبستان 2 : گرم  کردن  - حمل  توپ  -  تمرین  تکنیکی  پاس  و بازی  فوتبال 

تکلیف منزل:

 تمرین  پاس  با آگاهی  محیطی 

 

درس  شطرنج  آقای خاقانی    :

 

فعالیت انجام شده :

  بازی  عملی  و نظارت  بر بازی بچه ها  - بازی  مدرس با  چند تن از بچه ها  - ستون  باز  ستون نیمه  باز  

پیاده  پیشرفته  پیاده  رونده  

نقش شاه  در آخر بازی  

تکلیف منزل:

 بازی در سایت  روزی 2  بار  

حل کتاب  در منزل  7  صفحه  

لطفأ  کتاب ها به هماره بچه ها  آورده شود 

درس  شطرنج آقای  صالح  زاده     :

 

فعالیت انجام شده :

 دبستان  2:

ارزش  نسبی مهره ها  

 

دبستان 1:عواقب  عدم توجه به اصول شروع  بازی 

مفهوم  تفاوت 

تکلیف منزل:

 دبستان2: پلی کپی  ارزش مهره ها  داده شد  

 

دبستان:1گروه  الف ص 56 و 57 درسنامه  1

گروه  ب  ارزش نسبی  مهره ها( پلی کپی)

درس ریاضی خانم  رضانور     :

فعالیت انجام شده :

مرور  مفاهیم پاره خط  و الگویابی   و کسر  با حل  کاربرگ  

 

 

  

درس فارسی  و ریاضی  خانم  محب علی  پایه اول       :

فعالیت انجام شده :

 کار برگ تلفیقی  فارسی  و علوم   2صفحهبا مشارکت  دانش آموزان  انجام  و رفع اشکال شد 

کار برگ  شماره  3  ریاضی  انجام   و رفع اشکال شد 

جلو  نویسی  توضیح داده شد

 تکلیف منزل:

 

کار برگ  روان خوانی  تلفیقی  فارسی  و علوم   جهت  بالا بردن سطح  سواد  خواندن  ارائه  شد  

درس   نقاشی  خانم  باقری  :

 

فعالیت انجام شده :

درست کردن خمیر نمکی  در حضور  بچه ها   و ساخت فسیل  برگ  و ماهی  با خمیر  و ساخت  صورتک  های  کوچک  که بعد از  خشک شدن هفته  آینده  رنگ  آمیزی  رنگ  آمیزی  می شود 

نقاشی  ازاد  با  مداد رنگی 

تکلیف منزل:

درس  ریاضی - فارسی  خانم  کریمی  و جهان بخش  پایه دوم به  سوم     :

 

فعالیت انجام شده : 

 کار برگ  ریاضی  حل  و رفع اشکال و دوره شد 

کار برگ  منزل  هم رفع اشکال شد 

کار برگ  شماره  2  فارسی  حل  و رفع شاکال  شد  

تکلیف منزل:

 کار برگ  روان خوانی  داده شد  

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

 

 

درس     :

 

 

 

فعالیت انجام شده : 

 

 

 

تکلیف منزل:

 

 

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

 

درس     :

 

فعالیت انجام شده : 

 

تکلیف منزل:

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا