منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم جوادیتکالیف زبان خانم جوادی 96/10/17

تکالیف زبان خانم جوادی 96/10/17

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه دوم 

 1.Review vocabulary paper " The Rat and The cat"

 2.Making sentences with the words  1.leave  2.close  3.store  4.buy  5.shiny 

 3.Writing 5 sentences from the story and answer the questions

 

پایه چهارم

 1.Review vocabulary paper "Moonbear's pet"

 2.Doing the" Moonbear"s pet" paper

 3."Moonbear's pet " summary will be asked tomorrow

 

 پایه پنجم

 1.Review vocabulary paper "Moonbear's pet"

 2.Doing the Moonbear's pet" paper

 

پایه ششم

1.Doing the workbook pages 96/97/98 

 

 

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا