منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم حاج کریم تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 96/10/19

تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 96/10/19

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه پیش 

 

تکلیف ارائه شده:

 In His Name

1) Picture Dictionary

Unit 5,6  Listen to CD

2) Practice Reading

Short Sound Aa

GOOD LUCK

 پایه اول

 

تکلیف ارائه شده:

In His Name

1) Practice Reading

Short Sound a,e,i,o,u

2) Picture Dictionary

Unit 19,11,12,13,14   Listen to CD

Good Luck

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا