منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم حاج کریم تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 98/2/28

تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 98/2/28

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه پیش 

 

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

Practice Reading

Short Sound a/e/I/o/u

 ( Stories )

 

GOOD LUCK

 

 پایه اول

 

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

Practice Reading

Short & Long Sounds + Stories

 

GOOD LLUCK

 

پایه  دوم

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

Practice The Grammar Points.

 ( Review Paper  )

 

GOOD LUCK

 

پایه سوم 

تکلیف ارائه شده:

       In His Name

Practice The Grammar Points.

 ( Review Paper )

 

GOOD LUCK

 

     

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا