منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم حاج کریم تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 98/2/24

تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 98/2/24

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه پیش 

 

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

1) Practice Reading

     Zat The Ant

     Zit The Bad

     Tim The Rat

     The Dog

2) Picture Dictionary

      Review

      Unit: 9/ 16

 

GOOD LUCK

 

 پایه اول

 

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

Practice Reading.

 

GOOD LUCK

 

پایه  دوم

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

Have Fun.

 

پایه سوم 

تکلیف ارائه شده:

       In His Name

Have Fun.

 

     

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا