منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم حاج کریم تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 98/2/22

تکالیف زبان مهسا حاجی کریم 98/2/22

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه پیش 

 

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

1) Picture Dictionary

     Review

     Unit 3/4 + CD

2) Practice Reading

     Zat The Ant

     Zit The Bat

     Tim The Rat

 

GOOD LUCK

 

 پایه اول

 

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

( Second Final Exam On Tuesday, 24th Ordibehesht )

Study Family & Friends

Unit 1......9 + CD

They have already reviewed at school.

 

GOOD LUCK

 

پایه  دوم

تکلیف ارائه شده:

      In His Name

( Second Final Exam On Tuesday, 24th Ordibehesht )

Reading Book 

Review all the new words.

They have already reviewed at school.

 

GOOD LUCK

پایه سوم 

تکلیف ارائه شده:

       In His Name

( Second Final Exam On Tuesday, 24th Ordibehesht )

Reading Book

Review  Family & Friends

Unit 1....7 ( Grammar Points )

They have already reviewed at school.

 

GOOD LUCK

 

     

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا