منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم مرادی تکالیف زبان خانم مرادی 96/10/16

تکالیف زبان خانم مرادی 96/10/16

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه اول

 please

 tell dear parents the story of p 2 (silly squirrel )  

 do w.b p 5 to 7 

 

 پایه سوم

 please 

 make & write 5 sentences 

 study Rat & Cat story / voca.paper 

پایه چهارم

 

please 

 make & write 5 sentences 

 study Rat & Cat story / voca.paper 

پایه ششم

 please 

 read Hellen story 

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا