منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم مرادی تکالیف زبان خانم مرادی 96/10/17

تکالیف زبان خانم مرادی 96/10/17

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه اول

 please

 tell dear parents story p 2 & 4 

 do wb p 8 to 10

 

 پایه سوم

 please 

 do the R.paper 

 study Rat & Cat story / voca.paper 

پایه چهارم

 please 

  do the R.paper 

  study Rat & Cat story / voca.paper 

پایه ششم

  please 

 study hellen voca.paper & the story

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا