منو
صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف زبان انگلیسیخانم میرشمستکالیف زبان خانم میرشمسی 96/10/19

تکالیف زبان خانم میرشمسی 96/10/19

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده

 پایه دوم 

 Doing the copy

 پایه سوم

 Doing the copy

 پایه پنجم

 Practice and check the Helen Keller's words in a dictionary and make oral sentences

پایه ششم

 Doing Unit 24 of Fun for flyers

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا