منو
صفحه اصلیفوق برنامهفعالیتهای پرورشیواحد بهداشتشیوه های زندگی سالم – پیشگیری از رفتارهای پرخطر-چگونه از خود مراقبت کنیم؟

شیوه های زندگی سالم – پیشگیری از رفتارهای پرخطر-چگونه از خود مراقبت کنیم؟

 

شیوه های زندگی سالم – پیشگیری از رفتارهای پرخطر-چگونه از خود مراقبت کنیم؟

به عنوان يک واقعيت، دوره نوجواني را بايد يک مرحله بسيار مهم از زندگي تلقي کرد. دوره اي که با ويژگي هايش از ساير دوران زندگي متمايز مي شود. نوجواني، يک دوره مهم به شمار مي رود. گر چه همه دوران عمر مهم است ولي برخي از آن ها مهم تر از سايرين مي باشد. زيرا اين دوره داراي تأثيرات ناگهاني بر رفتار و ديدگاه فرد مي باشد. با در نظر گرفتن اين که ساير دوره هاي زندگي به دليل تأثيرات دراز مدت آن پرمعني و قابل توجه هستند، ليکن دوره نوجواني يکي از دوره هايي است که از هر دو جنبه تأثيرات ناگهاني و دراز مدت برخوردار و قابل توجه است. برخي از ادوار زندگي به دليل تأثيرات فيزيکي و بدني با اهميت و برخي ديگر از لحاظ تأثيرات رواني قابل اعتنا هستند، ليکن نوجواني از هر دو جهت مهم مي باشد.

ميزان تغيير در نگرش ها و رفتار در طي دوره نوجواني با ميزان تغيير در وضعيت بدني برابر است. در طي سال هاي اوليه نوجواني، زماني که تغييرات بدني با سرعت انجام مي شود، تغييرات در نگرش ها و رفتار هم چنين با شتاب به وجود مي آيد. هم چنان که تغييرات بدني آرام به پيش مي رود، به همان نسبت نگرش ها و رفتار نيز تغيير مي يابند.
▪ حيات عاطفي(انفعالي) توسعه مي يابد، شدت آن به سرعت و ميزان تغييرات بدني و رواني بستگي دارد که در اين زمان واقع مي گردد. زيرا اين تغييرات، معمولاً در اوايل نوجواني سريع تر اتفاق مي افتد. توسعه حيات عاطفي معمولا در آغاز نوجواني بيشتر از انتهاي نوجواني مطرح مي شود. 
▪ سرعت تغييراتي که با رشد جنسي همراه است، نوجوانان را از خودشان و از استعداد ها و علايقشان نامطمئن مي سازد. آن ها قوياً احساس بي ثباتي مي کنند، احساسي که اغلب با تعابير مبهمي که آن ها از سوي معلمان و والدين دريافت مي کنند، تشديد مي شود. 
▪ تغييراتي که در بدن، علايق و نقش هايي که در گروه هاي اجتماعي از آنان انتظار مي رود ايفا نمايند، به وجود مي آيد و مسايل جديدي را مي آفريند. براي نوجوانان کم سن و سال، اين تغييرات بسيار زياد است و کمتر از آن چه که قبلاً تصور مي کردند قابل حل به نظر مي رسد. قبل از اين که آن ها مسايل شان را حل کرده و به رضايت برسند، با خودشان و مسايل شان درگير خواهند بود.

▪ هم چنان که الگوهاي علايق و رفتار تغيير مي يابد، ارزش ها نيز متغيير خواهند بود. آن چه که در زمان کودکي برايشان مهم بود، اکنون که در آستانه بزرگسالي قرار دارند، کمتر اهميت پيدا مي کند؛ به عنوان مثال، براي بيشترين نوجوانان مسأله دوستاني که از همسالان هم تيپ و جذاب باشند، مهم تر از تعداد زيادي دوست مي باشد که سنخيت روحي با او نداشته باشند، آن ها اکنون به مسأله کيفيت، بيشتر از کميت، اهميت مي دهند. 
▪ بيشتر نوجوانان در مورد تغييرات، حالتي دمدمي دارند. زماني که آن ها درخواست و تقاضاي استقلال دارند، اغلب از مسئوليت هايي که همراه با استقلال و ارزيابي توانايي آن هاست هراس دارند. نوجواني يک سن مسأله آفرين است. گر چه هر سني مسايل خاص خودش را دارد، با اين حال، مسايل نوجوانان اغلب براي پسران و دختران به گونه اي است که آن ها به سختي از عهده حل شان بر مي آيند. دو دليل براي اين مسأله وجود دارد: 
۱) در سر تا سر دوره کودکي، مسايل آن ها بالاخره توسط والدين و معلمان حل مي شود، در حالي که بسياري از نوجوانان به دليل بي تجربگي، به تنهايي از عهده حل مسايل شان بر نمي آيند. 
۲نوجواني، زمان جستجوي هويت است. در سراسر سن گروه گرايي اواخر کودکي، انطباق با معيار هاي گروه به مراتب بسيار مهم تر از فردگرايي است.

با توسعه تجارب اجتماعي و شخصي و با افزايش قدرت تفکر عقلاني، نوجوانان رشد يافته تر، به خود، خانواده دوستان و زندگي به طور کلي واقع بينانه تر مي نگرند. در نتيجه آن ها کمتر از نااميدي و توهم نامعقول رنج مي برند و نسبت به سال هايي که جوان تر بودند واقع گراتر مي باشند. اين يکي از موقعيت هايي است آن ها را در شادي هاي بيشتري که خاص نوجوانان رشد يافته تر است، مشارکت مي دهد. هم چنان که دوره نوجواني ادامه مي يابد دختران و پسران به طور يکسان از آرمان گرايي متأثر مي شوند. آرمانگرايي که از زندگي سبک بار، بي خيال و مجرد ناشي مي شود. نوجوانان به تدريج خود را از آرمان گرايي رها نموده و به موقعيت بزرگسالان نايل مي شوند.

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا