منو
صفحه اصلیفوق برنامهفعالیتهای پرورشیکتابخانه و کتابخوانی

کتابخانه و کتابخوانی(گزارش فعالیت های 97-98))

 

گزارش سوم فعالیت های کتابخوانی (3 آذرتا 26 آذر 97)

برگزاری نمایشگاه کتاب و جشن امضای کتاب "با احترام، زرافه"

پیگیری طرح ماراتن کتاب.

ایستگاه کتاب

آغاز لیگ تبلیغ کتاب

برگزاری باشگاه کتابخوانی طبق برنامه ی زیر:

 

6/9/97 جلسه اول

نوشتن انتظارات و نگرانی ها

بازی معرفی زنجیره ای با صفت

گروه بندی و انتخاب اسم برای گروه ها

وضع قوانین کلاس به شکل گروهی

 

13/9/97 جلسه دوم

انتخاب اسم باشگاه

دورخوانی بخش اول کتاب تیستوی سبز انگشتی

گفتگو پیرامون مقدمه کتاب

انتخاب کتاب و مطالعه

 

19/9/97 جلسه سوم

کار گروهی بر کتاب های شل سیلور استاین

دور خوانی داستان ها

گفتگو درباره ی داستان ها

معرفی کتاب

نگاهی بر کتاب آبچال

 

برگزاری کلاس­های کتابخوانی به شرح زیر:

 

پایه اول

خانم شریفی

خانم محبعلی

14/9/97

گفتگو درباره­ی مشاغل مربوط به کتاب: نویسنده، مترجم، تصویرگر، ناشر

بلندخوانی کتال "نقطه"

نقاشی با نقطه

11/9

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

بلندخوانی کتال "نقطه"

نقاشی با نقطه

20/9/97

شعرخوانی از کتاب "ابر اومد، باد اومد" و نمایش بداهه

بلندخوانی "دریا قرمز نیست"

18/9/97

بلندخوانی "فلفل نبین چه ریزه!" از مجموعه افسانه­های ازوپ

نقاشی گروهی کلاسی

 

26/9/97

تولید گروهی داستان تصویری

آموزش مفاهیم شخصیت، مکان، زمان و ماجرا در داستان

 

 

پایه دوم

خانم کریمی

خانم جهانبخش

10/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین سلسه مراتب داستان از روی تصاویر کتاب

تمرین کلمات جدید

17/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین سلسه مراتب داستان از روی تصاویر کتاب

تمرین کلمات جدید

25/9/97

گفتگو درباره­ی کتاب "تق تق مااا"

تمرین نوشتن نامه برای حل مساله

 

 

پایه سوم

خانم رضا نور

خانم انصاری

10/9/97

بلندخوانی قسمت نهایی "آدم کوچولوها"

گفتگو درباره­ی لیگ تبلیغ کتاب و مرحله­ی جدید ماراتن.

5/9/97

شعر خوانی از کتاب جمجک برگ خزون

نمایشگاه کتاب

17/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین کلمات جدید

گفتگو درباره­ی راه حل­های مختلف حل مساله

گفتگو درباره­ی لیگ تبلیغ کتاب

12/9/97

توضیح درباره­ی شناسنامه­ی کتاب

امانت کتاب و مطالعه­ی فردی در کتابخانه

 

25/9/97

گفتگو درباره­ی کتاب "تق تق مااا"

بارش فکری درباره­ی روش­های حل مساله

تمرین نوشتن نامه برای حل مساله

19/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین کلمات جدید

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن کتاب

بازی انتقال توپ در لیوان

 

26/9/97

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب

گفتگو درباره­ی کتاب "تق تق مااا"

تمرین نوشتن نامه برای حل مساله

 

پایه چهارم

1/4

2/4

6/9/97

حضور مروجان کتاب در کلاس

17/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

بلندخوانی شعر آرش کمانگیر

معرفی کتاب

مطالعه­ی فردی در کتابخانه

13/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

بلندخوانی شعر آرش کمانگیر

بازی فکری سفر به فضا

 

 

 

20/9/97

بلندخوانی "خر برفت و خر برفت" از مجموعه­ی داستان­های مثنوی "قصه­های خوب برای بچه­های خوب"

مشخص کردن شخصیت­ها و مکان­ها در داستان

نوشتن داستان جدید با شخصیت­ها و مکان­های داستان/ مطالع­ی انفرادی

 

 

 

 

پایه پنجم

1/5

2/5

7/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

بلند خوانی "کچل مم سیاه" از افسانه­های آذربایجان. (قسمت دوم)

 

7/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

نمایشگاه کتاب

21/9/97

اتمام بلندخوانی داستان "کچل مم سیاه"

21/9/97

معرفی کتاب خلاق توسط دانش­آموزان

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب

معرفی شماره­ی جدید مجله­ی رشد نوآموز

 

پایه ششم

1/6

2/6

12/9/97

مطالعه­ی کتاب در کتابخانه

 

21/9/97

معرفی شماره­ی جدید مجله­ی رشد نوآموز

21/9/97

معرفی شماره­ی جدید مجله­ی رشد نوآموز

 

گزارش کلاس­های کتابخوانی مهر و آبان 1397

 

پایه اول

خانم شریفی

خانم محبعلی

10/7/97

معرفی گروهی با حرکات ریز

بلند­خوانی بخش اول کتاب شش شاگرد تازه

22/7/97

معرفی گروهی با حرکات ریز

بلند­خوانی بخش اول کتاب شش شاگرد تازه

24/7/97

بلند­خوانی بخش دوم کتاب شش شاگرد تازه

تمرین خلاصه­گویی

بلندخوانی "پیت گربه­هه"

گفتگو درباره­ی تصمیم­گیری

نقاشی گروهی پیت گربه­هه

 

29/7/97

بلند­خوانی بخش دوم کتاب شش شاگرد تازه

نقاشی گروهی پیت گربه­هه

تمرین ریتم1

 

1/8/97

شعرخوانی به همراه نمایش بداهه­ی گروهی و داوری بچه­ها

تمرین ریتم 1

بلندخوانی استان "یک شب تاریک"

گفتگو درباره­ی تغییرات طبیعت در فصل­ها

6/8/97

تمرین ریتم 2

بلندخوانی "پیت گربه­هه"

گفتگو درباره­ی تصمیم­گیری

 

15/8/97

بلندخوانی کتاب "مرغ سرخ پاکوتاه"

گفتگو درباره­ی فعالیت­هایی که در مزرعه انجام می­گیرد.

اجرای نمایش گروهی

بازی هر "کسی کار خودش، بار خودش" بر اساس فعالیت­های کشاورزی مطرح شده در کتاب.

 

13/8/97

تمرین ریتم 2 ( به منظور تمرکز و نشاط)

بلندخوانی کتاب "مرغ سرخ پاکوتاه"

اجرای نمایش بداهه

29/8/97

بلندخوانی کتاب "یک دقیقه صبر کن"

نقاشی تخیلی از بخش گفته­نشده­ی داستان.

20/8/97

بلند خوانی کتاب "یک دقیقه صبر کن"

نقاشی گروهی به منظور تقویت کار گروهی

 

 

27/8/97

بازی عموزنجیر باف

بلندخوانی کتاب "من هم بغل می­خواهم"

اجرای نمایش بداهه

 

پایه دوم

خانم کریمی

خانم جهانبخش

14/7/97

معرفی زنجیری

قوانین کلاس

بلندخوانی بخش اول از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

گفتگو درباره­ی "من" دانش­آموزان، پیش از بلندخوانی

21/7/97

بلندخوانی بخشی از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم"

گفتگو درباره­ی "من" دانش­آموزان، پیش از بلندخوانی

 

28/7/97

تمرین ریتم 1

بلندخوانی بخش دوم از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

 

5/8/97

تمرین ریتم 2

بلندخوانی بخش دوم از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

 

19/8/97

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

ساخت کتاب با موضوع "من"

3/9/ 97

بلندخوانی بخش آخر "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

ساخت کتاب با موضوع "من"

 

 

پایه سوم

خانم رضا نور

خانم انصاری

7/7/97

معرفی خلاق (30 ثانیه ای) : فعالیت پیش از بلندخوانی "می توانم یک من دیگر بسازم؟".

قوانین کلاس

معرفی فرهاد حسن زاده و کتاب هایش

9/7/97

معرفی خلاق (30 ثانیه ای) : فعالیت پیش از بلندخوانی "می توانم یک من دیگر بسازم؟".

قوانین کلاس

معرفی فرهاد حسن زاده و کتاب هایش

14/7/97

گفتگو درباره­ی "من" دانش­آموزان، پیش از بلندخوانی بلندخوانی بخشی از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

 

16/7/97

گفتگو درباره­ی "من" دانش­آموزان، پیش از بلندخوانی بلندخوانی بخشی از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

 

21/7/97

بلندخوانی بخش دوم کتاب " می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

انتخاب نماینده کتابخانه­ی کلاسی

 

23/7/97

بلندخوانی بخش دوم کتاب " می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

بازی لیوان عقبی، فضانورد و درگوشی برای تمرکز و کار گروهی

28/7/97

تمرین ریتم 1

خوانش شعر "ما گل­های خندانیم" همراه با ریتم

گفتگو با موضوع "چیزهایی از ایران که دوست داریم"

درست کردن بخشی از کتابچه با موضوع "من"

30/7/97

توضیح ماراتن کتاب

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

تمرین ریتم 1

خوانش شعر "ما گل­های خندانیم" همراه با ریتم

 

5/8/97

تمرین ریتم 2

توضیح ماراتن کتاب

بازی زنجیره­ی کلمات

خوانش داستانی کوتاه، صامت­خوانی، و کار گروهی برای پاسخ به سوالات برای تمرین درک مطلب.

 

12/8/97

معرفی کتاب یک دقیقه­ای

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب

تمرین ریتم 3 به منظور افزایش تمرکز

بلندخوانی آدم کوچولوها (قسمت اول)

14/8/97

معرفی کتاب یک دقیقه­ای

تمرین ریتم 3 به منظور افزایش تمرکز

بلندخوانی آدم کوچولوها (قسمت اول)

19/8/97

معرفی کتاب یک دقیقه­ای

گفتگو درباره­ی دفتر امتیاز کتاب

بلندخوانی آدم کوچولوها (قسمت دوم)

 

 

21/8/97

معرفی کتاب یک دقیقه­ای

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب

بلندخوانی آدم کوچولوها (قسمت دوم)

بازی زنجیره­ی کلمات

26/8/97

بلندخوانی آدم کوچولوها (قسمت سوم)

بلندخوانی بخشی از کتاب "با احترام، از طرف زرافه"

مصاحبه با دانش­آموزان برای تهیه­ی فیلم برای جشن امضای کتاب "با احترام، از طرف زرافه"

 

27/8/97

بلندخوانی آدم کوچولوها (قسمت سوم)

بلندخوانی بخشی از کتاب "با احترام، از طرف زرافه"

مصاحبه با دانش­آموزان برای تهیه­ی فیلم برای جشن امضای کتاب "با احترام، از طرف زرافه"

 

3/9/97

تکمیل دفتر امتیاز کتاب

معرفی کتاب یک دقیقه­ای

بازی داستان­گویی با کلمات بی­ربط

ادامه­ی ساخت کتابی با موضوع "من".

 

 

پایه چهارم

1/4

2/4

10/7/97

معرفی خلاق (30 ثانیه ای) : فعالیت پیش از بلندخوانی "می توانم یک من دیگر بسازم؟".

قوانین کلاس

داستان گویی بداهه با کلمات مخاطبین

 

11/7/97

معرفی خلاق (30 ثانیه ای) : فعالیت پیش از بلندخوانی "می توانم یک من دیگر بسازم؟".

قوانین کلاس

 

17/7/97

گفتگو درباره­ی "من" دانش­آموزان، پیش از بلندخوانی بلندخوانی بخش اول از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

ده دقیقه مطالعه­ی فردی

 

24/7/97

بلندخوانی بخش دوم از کتاب "می­توانم یک من دیگر بسازم؟"

درست کردن کتابچه­ای با موضوع "من" توسط دانش­آموزان

 

 

1/8/97

توضیح ماراتن کتاب

تمرین ریتم 1

خوانش شعر "ما گل­های خندانیم" همراه با ریتم

گفتگو با موضوع "چیزهایی از ایران که دوست داریم"

 

 

9/8/97

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب و دفتر امتیاز کتاب

تمرین ریتم 1به منظور افزایش تمرکز

بلند­خوانی آدم­کوچولوها (قسمت اول)

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب و دفتر امتیازدهی کتاب

بلند­خوانی آدم­کوچولوها (قسمت اول)

22/8/97

گفتگو درباره­ی ماراتن و دفتر امتیاز کتاب

بلند­خوانی آدم­کوچولوها (قسمت دوم)

بازی زنجیره­ی کلمات

 

26/8

تلفیق کلاس ادبیات و کتابخوانی:

اجرای نمایش طوطی و بازرگان

بلندخوانی داستان طوطی و بازرگان

بازی زنجیره­ی کلمات

29/8/97

گفتگو درباره­ی ماراتن و دفتر امتیاز کتاب

معرفی کتاب یک دقیقه­ای

بلند­خوانی آدم­کوچولوها (قسمت سوم)

 

 

 

 

 

پایه پنجم

1/5

2/5

18/7/97

گفتگو پیرامون مطالب مربوط به کتاب، پیش از بلندخوانی بلندخوانی کتاب "بزی و درخت خرما"

قوانین کلاس

انتخاب نماینده­ی کتابخانه و کتابخانه کلاسی

18/7/97

گفتگو پیرامون مطالب مربوط به کتاب، پیش از بلندخوانی بلندخوانی کتاب "بزی و درخت خرما"

قوانین کلاس

انتخاب نماینده­ی کتابخانه و کتابخانه کلاسی

 

 

2/8/97

جشن کتابخانه کلاسی

توضیح ماراتن کتاب و تهیه دفتر امتیازدهی به کتاب

تمرین ریتم1

خوانش شعر "ما گل­های خندانیم با ریتم"

بلندخوانی بخشی از داستان "کچل مم سیاه" از کتاب افسانه­های آذربایجان صمد بهرنگی

 

 

23/8/97

تلفیق کلاس ادبیات و کتاب­خوانی:

اجرای نمایش گروهی کدو و چنار بر اساس شعر کتاب فارسی.

23/8/97

تلفیق کلاس ادبیات و کتاب­خوانی:

اجرای نمایش گروهی کدو و چنار بر اساس شعر کتاب فارسی.

 

پایه ششم

1/6

2/6

25/7/97

توضیح درباره­ی کتابخانه کلاسی

انتخاب نماینده

خوانش بحرطویل

اجرای نمایش بداهه

25/7/97

توضیح درباره­ی کتابخانه کلاسی

انتخاب نماینده

خوانش بحرطویل

اجرای نمایش بداهه

21/8/97

تلفیق کلاس ادبیات و کتاب­خوانی:

بلندخوانی شعر موش و گربه از ایرج میرزا

اجرای نمایش بداهه

بازی زنجیره­ی کلمات

21/8/97

بازی زنجیره­ی کلمات

(شعرخوانی و نمایش به علت محدودیت زمانی انجام نشد)

 

گزارش سوم فعالیت های کتابخوانی (3 آذرتا 26 آذر 97)

برگزاری نمایشگاه کتاب و جشن امضای کتاب "با احترام، زرافه"

پیگیری طرح ماراتن کتاب.

ایستگاه کتاب

آغاز لیگ تبلیغ کتاب

برگزاری باشگاه کتابخوانی طبق برنامه ی زیر:

 

6/9/97 جلسه اول

نوشتن انتظارات و نگرانی ها

بازی معرفی زنجیره ای با صفت

گروه بندی و انتخاب اسم برای گروه ها

وضع قوانین کلاس به شکل گروهی

 

13/9/97 جلسه دوم

انتخاب اسم باشگاه

دورخوانی بخش اول کتاب تیستوی سبز انگشتی

گفتگو پیرامون مقدمه کتاب

انتخاب کتاب و مطالعه

 

19/9/97 جلسه سوم

کار گروهی بر کتاب های شل سیلور استاین

دور خوانی داستان ها

گفتگو درباره ی داستان ها

معرفی کتاب

نگاهی بر کتاب آبچال

 

برگزاری کلاس­های کتابخوانی به شرح زیر:

 

پایه اول

خانم شریفی

خانم محبعلی

14/9/97

گفتگو درباره­ی مشاغل مربوط به کتاب: نویسنده، مترجم، تصویرگر، ناشر

بلندخوانی کتال "نقطه"

نقاشی با نقطه

11/9

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

بلندخوانی کتال "نقطه"

نقاشی با نقطه

20/9/97

شعرخوانی از کتاب "ابر اومد، باد اومد" و نمایش بداهه

بلندخوانی "دریا قرمز نیست"

18/9/97

بلندخوانی "فلفل نبین چه ریزه!" از مجموعه افسانه­های ازوپ

نقاشی گروهی کلاسی

 

26/9/97

تولید گروهی داستان تصویری

آموزش مفاهیم شخصیت، مکان، زمان و ماجرا در داستان

 

 

پایه دوم

خانم کریمی

خانم جهانبخش

10/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین سلسه مراتب داستان از روی تصاویر کتاب

تمرین کلمات جدید

17/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین سلسه مراتب داستان از روی تصاویر کتاب

تمرین کلمات جدید

25/9/97

گفتگو درباره­ی کتاب "تق تق مااا"

تمرین نوشتن نامه برای حل مساله

 

 

پایه سوم

خانم رضا نور

خانم انصاری

10/9/97

بلندخوانی قسمت نهایی "آدم کوچولوها"

گفتگو درباره­ی لیگ تبلیغ کتاب و مرحله­ی جدید ماراتن.

5/9/97

شعر خوانی از کتاب جمجک برگ خزون

نمایشگاه کتاب

17/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین کلمات جدید

گفتگو درباره­ی راه حل­های مختلف حل مساله

گفتگو درباره­ی لیگ تبلیغ کتاب

12/9/97

توضیح درباره­ی شناسنامه­ی کتاب

امانت کتاب و مطالعه­ی فردی در کتابخانه

 

25/9/97

گفتگو درباره­ی کتاب "تق تق مااا"

بارش فکری درباره­ی روش­های حل مساله

تمرین نوشتن نامه برای حل مساله

19/9/97

بلندخوانی "تق تق مااا"

تمرین کلمات جدید

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن کتاب

بازی انتقال توپ در لیوان

 

26/9/97

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب

گفتگو درباره­ی کتاب "تق تق مااا"

تمرین نوشتن نامه برای حل مساله

 

پایه چهارم

1/4

2/4

6/9/97

حضور مروجان کتاب در کلاس

17/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

بلندخوانی شعر آرش کمانگیر

معرفی کتاب

مطالعه­ی فردی در کتابخانه

13/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

بلندخوانی شعر آرش کمانگیر

بازی فکری سفر به فضا

 

 

 

20/9/97

بلندخوانی "خر برفت و خر برفت" از مجموعه­ی داستان­های مثنوی "قصه­های خوب برای بچه­های خوب"

مشخص کردن شخصیت­ها و مکان­ها در داستان

نوشتن داستان جدید با شخصیت­ها و مکان­های داستان/ مطالع­ی انفرادی

 

 

 

 

پایه پنجم

1/5

2/5

7/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

بلند خوانی "کچل مم سیاه" از افسانه­های آذربایجان. (قسمت دوم)

 

7/9/97

گفتگو درباره­ی مرحله­ی جدید ماراتن

نمایشگاه کتاب

21/9/97

اتمام بلندخوانی داستان "کچل مم سیاه"

21/9/97

معرفی کتاب خلاق توسط دانش­آموزان

گفتگو درباره­ی ماراتن کتاب

معرفی شماره­ی جدید مجله­ی رشد نوآموز

 

پایه ششم

1/6

2/6

12/9/97

مطالعه­ی کتاب در کتابخانه

 

21/9/97

معرفی شماره­ی جدید مجله­ی رشد نوآموز

21/9/97

معرفی شماره­ی جدید مجله­ی رشد نوآموز

 

 

گزارش چهارم فعالیت­ها­ی کتاب­خوانی (ا دی تا 3 بهمن)

  • تهیه کتاب­هایی با موضوعات تربیتی برای کودکان.
  • شناسایی مشکلات رفتاری دانش­آموزان پایه چهارم و ارائه کتاب به دانش­آموزان به تناسب مشکل فردی.
  • پیگیری طرح ماراتن کتاب، راوی کوچک، عکس یادگاری با کتاب، معرفی کتاب، داستان­نویسی مسابقه اندیشمند.
  • پیگیری کتاب­های مرجوع نشده به کتابخانه.
  • ارائه فرم نظرسنجی کتابخوانی به پایه اول.

 

  • برگزاری باشگاه کتابخوانی به شرح زیر:

 

 

97/10/4جلسه چهارم

بازی نام کتاب

بلندخوانی فصل 1 مانولیتو

آموزش روش کار با فرهنگنامه و آشنایی با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان شورای کتاب کودک

 

10/11/97 جلسه پنجم

معرفی کتاب توسط دانش‌آموزان و گفتگو درباره آن‌ها

بلندخوانی فصل 2 مانولیتو

بازی نام کتاب

 

18/10/97

نمایشنامه خوانی کدو قلقله‌زن و توضیح درباره آثار کلاسیک

بازی نام کتاب

 

25/10/97 جلسه هفتم

بلندخوانی فصل 3 مانولیتو

بازی نام کتاب

مطالعه انفرادی

 

2/10/97 جلسه هشتم

بلندخوانی شش مرد

گفتگو

شبیه سازی موقعیت شخصیت‌های داستان

بازی نام کتاب و سفر

  • برگزاری کلاس­های کتابخوانی به شرح زیر:

پایه اول

خانم شریفی

خانم محبعلی

4/10/97

داستان تصویری گروهی

آوزش مفاهیم مکان، زمان و ماجرا در داستان.

 2/10/97

ارائه­ی داستان­های تصویری گروهی

 11/10/97

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

بلندخوانی کارآگاه سیتو

9/10/97

بلندخوانی "یک داستان محشر"

نقاشی مراحل داستان به شکل گروهی

تمرین توالی اتفاقات داستان.

 

18/ 10/97

بلندخوانی "یک داستان محشر"

تمرین توالی اتفاقات داستان به شکل گروهی

16/10/ 97

کاردستی و طراحی با پارچه­های بی­استفاده

تمرین احساسات مختلف با آهنگ.

25/10/97

گفتگو درباره­ی بازیافت، جمع­آوری زباله و نحوه دور ریختن آن.

آموزش گره.

درست کردن زنجیر دوستی با پارچه­های بی­استفاده

23/10/97

آموزش گره.

درست کردن زنجیر دوستی با پارچه­های بی­استفاده

2/11/97

بلندخوانی "کسی یک پنگوئن گم نکرده؟"

 

 

پایه دوم

خانم کریمی

خانم جهانبخش

8/10/97

معرفی کتاب توسط دانش آموزان

مطالعه­ی کتاب های کتابخانه

29/10/97

بلندخوانی "یک داستان محشر"

تمرین سلسله مراتب داستان با نمایش

 

22/10/97

تمرین احساسات مختلف با آهنگ.

بلندخوانی "یک داستان محشر"

تمرین سلسله مراتب داستان

 

 

 

پایه سوم

خانم رضا نور

خانم انصاری

1/10/97

گروه­بندی و قوانین گروه

امانت کتاب و بررسی لیست ماراتن.

10/10/97

مطالعه فردی در کتابخانه

8/10/97

تمرین درک مطلب

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

نگاهی به ماراتن

 

17/10/97

 بلندخوانی "یک داستان محشر"

نمایش گروهی و تمرین سلسله مراتب داستان

نگاهی به جدول ماراتن.

22/10/97

نگاهی به ماراتن

بازی داستان بداهه با کلمات بی­ربط

24/10/97

کاردستی با پارچه ها و مواد دور­ ریز

29/10/97

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

بلندخوانی "یک داستان محشر"

 

30/10/97

نمایش "دریا دریا ساحل"

 

 

 

پایه چهارم

1/4

2/4

4/10/97

نگاهی به جدول ماراتن.

گروه­بندی

امانت کتاب

1/10/97

نگاهی به جدول ماراتن.

ریتم و همراهی با شعر

گروه­بندی

امانت کتاب

 

11/10/97

نگاهی به جدول ماراتن

بلندخوانی لافکادیو

بازی داستان سازی گروهی از روی الفبا

 

8/10/97

نگاهی به جدول ماراتن

گفتگو درباره کتاب­های امانت گرفته شده.

 

18/10/ 97

نگاهی به جدول ماراتن

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

مطالعه فردی

نوشتن دفتر امتیاز کتاب

15/10/97

بلندخوانی داستانی تصویری از کتاب "ماجراهای آقای خرمالو"

اجرای نمایش

 

25/10/97

گفتگو درباره­ی نقش نویسنده، مترجم، ویراستار، تصویرگر، انتشارات، چاپخانه.

بارش فکری و داستان نویسی برای مسابقه اندیشمند

22/10/97

بارش فکری و داستان نویسی برای مسابقه اندیشمند

ادامه­ی کار داستان نویسی برای مسابقه اندیشمند

بازی داستان سازی گروهی از روی الفبا

 

 

پایه پنجم

1/5

2/5

12/10/97

بلندخوانی داستانی تصویری از کتاب "ماجراهای آقای خرمالو"

اجرای نمایش

نگاهی به ماراتن

/10/97

بلندخوانی داستانی تصویری از کتاب "ماجراهای آقای خرمالو"

اجرای نمایش

نگاهی به ماراتن

 

19/10/97

نگاهی به ماراتن

ادامه­ی نمایش

19/ 10 /97

نگاهی به ماراتن

بلندخوانی دوراهی (جواهرات گمشده)

3/11/97

تمرین احساسات مختلف با موسیقی

مطالعه انفرادی

 

 

 

 

پایه ششم

1/6

2/6

 

17/10/97

مسابقه مکالمه گروهی با الفبا

کتابخوانی انفرادی

 

گزارش پنجم فعالیت­ها­ی کتاب­خوانی (3 بهمن تا 4 اسفند 97)

شرکت در جلسه­ی مسابقه نویسنده کوچک، اندیشمند فردا

آماده­سازی و پیگیری داستان­های دانش­آموزان برای مسابقه

تهیه فرم نظرسنجی کتاب­خوانی و ارائه آن به والدین پایه­های اول، دوم و سوم

پیگیری  طرح راوی کوچک و معرفی کتاب در گروه کتابخوانی

پیگیری طرح ماراتن کتاب در دبستان 2

پیگیری کتاب­های مرجوع نشده به کتابخانه.

اطلاع رسانی و هماهنگی برای جلسه نقد و بررسی باشگاه کتاب­خوان­های حرفه­ای

شرکت در کارگاه 22 ساعته­ی تئاتر پداگوژیک در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان.

پایه اول

خانم شریفی

خانم محبعلی

9/11/97

بلندخوانی کتاب "کسی پنگوئن گم نکرده؟"

تعیین صحنه­های داستان و تمرین توالی داستان.

نقاشی گروهی صحنه­های داستان

14/11/97

بلندخوانی کتاب "کسی پنگوئن گم نکرده؟"

تعیین صحنه­های داستان و تمرین توالی داستان.

 

 16/11/97

درست کردن نقشه داستان  "کسی پنگوئن گم نکرده؟" با نقاشی دانش­آموزان.

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان و ارائه کاردستی با وسایل دور ریز.

نمایش بداهه بر اساس شعرهای کتاب "جمجمک برگ خزون"

 

28/11/97

نقاشی گروهی صحنه­های داستان "کسی پنگوئن گم نکرده؟"

درست کردن نقشه داستان با نقاشی دانش­آموزان.

23/11/97

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان و ارائه کاردستی با وسایل دور ریز.

بلندخوانی داستانی از کتاب "سرما نخوری کوتی کوتی"

 

 

 

 

 

پایه دوم

خانم کریمی

خانم جهانبخش

13/11/97

کاردستی با وسایل دورریز (فعالیت پس از بلندخوانی کتاب "یک داستان محشر")

27/11/97

بلندخوانی کتاب "کسی پنگوئن گم نکرده؟" به زبان فارسی و انگلیسی

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

بلندخوانی داستانی از کتاب "سرما نخوری کوتی کوتی"

 

 

4/12/97

بلند­خوانی داستان­هایی از کتاب "سرما نخوری کوتی کوتی"

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

 

 

پایه سوم

خانم رضا نور

خانم انصاری

13/11/97

کاردستی با وسایل دورریز (فعالیت پس از بلندخوانی کتاب "یک داستان محشر")

8/11/97

بلندخوانی بخش اول فصل اول کتاب "بدترین پسر دنیا"

گفتگو درباره گزارش ماراتن کتاب

 

27/8/97

بلندخوانی بخش اول "اما فردیناند این کار را نکرد"

ارائه کاردستی با وسایل دور­ریز

 

15/11/97

بلندخوانی بخش دوم فصل اول کتاب "بدترین پسر دنیا"

گفتگو درباره خاطرات بچگی از زبان پدربزرگ (فعالیت پس از بلندخوانی فصل اول)

 

 

4/12/97

اتمام بلندخوانی "اما فردیناند این کار را نکرد"

ارائه دانش­آموزان درباره کلمات جدید در داستان.

فوتبال تشویقی 20 سکوت

 

 

23/11/97

معرفی کتاب توسط دانش­­آموزان.

ارائه گزارش از کتاب­های ثبت شده در لیست ماراتن.

مطالعه فردی در کتابخانه.

 

30/ 11/ 97

مطالعه فردی در کتابخانه

 

پایه چهارم

1/4

2/4

 9/11/97

بلندخوانی فصل اول "بدترین پسر دنیا"

گفتگو درباره کتاب­های ثبت شده در لیست ماراتن.

27/8/97

گفتگو درباره­ی کتاب­های خریداری شده از نمایشگاه کتاب مدرسه

بلندخوانی فصل اول کتاب "بدترین پسر دنیا"

16/11/97

بررسی کتاب­های ثبت شده در لیست ماراتن توسط دانش­آموزان.

شنبه 4/12/97

بازی­های نمایشی (سر بالا، سرپایین و قاب یخی)

23/11/97

گزارش کتاب­های ثبت شده در لیست ماراتن

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان.

مطالعه فردی در کتابخانه

 

 

مطالعه فردی در کتابخانه با موضوع دایرة­المعارف و کتاب­های علمی.

 

 

پایه پنجم

1/5

2/5

10/11/97

بلندخوانی فصل اول "بدترین پسر دنیا"

بازی "می­خواهیم بروم فضا"          

3/11/97

گفتگو درباره احساسات و تمرین بروز احساسات با آهنگ.

مطالعه فردی در کتابخانه

1/12/97

مطالعه فردی در کتابخانه با موضوع دایرةالمعارف و کتاب­­های علمی

 

10/11/97

بلندخوانی فصل اول "بدترین پسر دنیا"

بازی "می­خواهیم بروم فضا"      

 

1/12/97

مطالعه فردی در کتابخانه با موضوع دایرةالمعارف و کتاب­­های علمی

 

 

 

پایه ششم

1/6

2/6

29/8/97

آماده­سازی داستان­ها برای مسابقه نویسنده کوچک

مطالعه فردی در کتابخانه

بازی "می­خواهیم برویم فضا..."

29/8/97

آماده­سازی داستان­ها برای مسابقه نویسنده کوچک

مطالعه فردی در کتابخانه

بازی "می­خواهیم برویم فضا..."

 

 

گزارش ششم وهفتم  فعالیت­ها­ی کتاب­خوانی (5 اسفند 97 تا 28 فروردین 98)

 

آماده­ سازی و ویرایش داستان­های دانش­آموزان برای مسابقه­ی اندیشمند

رسیدگی به مسائل مطرح شده­ توسط اولیا در جلسه­ اولیا و مربیان.

تهیه­ی لیست معرفی کتاب­های مربوط به موضوع اعتماد به­نفس در کودکان و انتشار در گروه تلگرام.

تهیه­ی لیست کتاب­های با کیفیت برای تعطیلات به تفکیک پایه

پیگیری  طرح راوی کوچک و گزارش تصویری در گروه کتابخوانی

پیگیری طرح ماراتن کتاب در دبستان 2

اطلاع رسانی و هماهنگی برای جلسه­ی دوم نقد و بررسی باشگاه کتاب­خوان­های حرفه­ای (دبستان2)

برگزاری جلسه­­ ی باشگاه کتاب­خوانی به شرح زیر:

شرکت­کنندگان از قبل رمان "ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر" را مطالعه کرده بودند.

1. خلاصه گویی گروهی

2. گفتگوی گروهی برای انتخاب مهم­ترین اتفاق داستان

3. تحلیل شخصیت قهرمان داستان

4. تهیه­ی لیستی از موضوعاتی که دوست داری درباره­شان صحبت کنی.

5. بازی دو امدادی و دو سه پایی.

 

برگزاری کلاس­های کتابخوانی به شرح زیر:

پایه اول

خانم شریفی

خانم محبعلی

7/12/97

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

ارائه­ی کاردستی با وسایل دورریز

بلندخوانی بخش دیگری از کتاب "سرما نخوری کوتی کوتی"

5/12/97

بلندخوانی کتاب "سرما نخوری کوتی کوتی"

داستان­نویسی برای مسابقه­ی اندیشمند.

14/12/97

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

ارائه­ی کاردستی با وسایل دورریز

قصه­گویی توسط دانش­آموزان

12/12/97

معرفی کتاب آبچال توسط دانش­آموز

بلندخوانی کتاب آبچال

گفتگوی گروهی و نقاشی درباره­ی راه­های صرفه­جویی در مصرف آب.

21/12/97

داستان­نویسی برای مسابقه­ی اندیشمند.

 

19/12/97

مطالعه­ی انفرادی در کتابخانه

 

20/1/98

گزارش سفرهای عید

پخش سفرنامه­های تصویری

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

18/1/ 97

بلندخوانی "خانم حنا به گردش می­رود"

تمرین توالی رخدادها.

بخش اول کار درست کردن کتاب.

 

25/1/97

ادامه­­ی کار درست کردن کتاب

پایه دوم

خانم کریمی

خانم جهانبخش

18/12/97

مطالعه­ی انفرادی کتاب

11/12/97

قصه­گویی توسط بچه­ها

خوانش مجله­ی رشد

 

17/1/98

گزارش سفرنامه­های نوروزی

 پخش فیلم­های سفرنامه­های تصویری

 

 

پایه سوم

خانم رضا نور

خانم انصاری

شنبه 11/12/97

ارائه­ی تحقیق توسط بچه­ها

گفتگو درباره­ی مطالب کتاب

نمودار ون شخصیت فردیناند.

دوشنبه 7/12/97

بلندخوانی "اما فردیناند این کار را نکرد"

گفتگو درباره­ی اسپانیا و مطالب داستان.

18/12/97

بررسی لیست ماراتن

رسم نقشه­ی داستان فردیناند به شکل گروهی.

13/12/97

داستان­نویسی برای مسابقه­ی اندیشمند.

 

17/1/98

بررسی فعالیت­های نوروزی. (داستان نویسی، کتاب و قصه­گویی)

 

 

20/12/97

بررسی لیست ماراتن

رسم نقشه­ی داستان فردیناند به شکل گروهی.

 

19/1/98

نوشتن نامه برای کودکان سیل­زده

 

26/1/98

بلندخوانی کتاب "موریس و کتاب­های پرنده" و گفتگو

اجرای پانتومیم صحنه­های کتاب.

پایه چهارم

1/4

2/4

7/12/97

بازی "سربالا/سر پایین" و "قاب یخی"

11/12/97

بلندخوانی جزیره­ی بی­تربیت­ها

14/12/97

بررسی لیست ماراتن.

آشنایی با زندگی­نامه­ی ایرج میرزا (در راستای کتاب درسی)

مسابقه­ی گروهی

 

17/1/98

معرفی کتاب­های خوانده شده در تعطیلات نوروز.

بلندخوانی کتاب "موریس و کتاب­های پرنده"

تماشای انیمیشنی که از روی کتاب ساخته شده است.

20/1/98

گزارش کتاب­های خوانده شده در نوروز

بلندخوان کتاب موریس و کتاب­های پرنده

 

27/1/98

مطالعه­ی انفرادی در کتابخانه

 

 

پایه پنجم

1/5

2/5

15/12/97

بازی تمرکزی ریتمیک "بیم بم..."

 

15/12/97

بازی تمرکزی ریتمیک "بیم بم..."

بلندخوانی کتاب جواهرات گمشده

22/12/97

بازی "سربالا، سر پایین"

انتقال حرکت

انتقال شکل

22/12/97

بازی "سربالا، سر پایین"

انتقال حرکت

انتقال شکل                            

28/1/98

بلندخوانی کتاب "موریس و کتاب­های پرنده"

تماشای انیمیشن آن.

گفتگو پیرامون کتاب

28/1/98

بلندخوانی کتاب "موریس و کتاب­های پرنده"

تماشای انیمیشن آن.

گفتگو پیرامون کتاب

پایه ششم

1/6

2/6

 

 

19/1/98

مطالعه­ی انفرادی در کتابخانه.

 

 

 


 


 

گزارش کلاس کتاب‌خوانی تا ابتدای آذر 96
پایه اول
کلاس خانم شریفی کلاس خانم محبعلی
دوشنبه 24/7:
داستان یک شب تاریک از مهری ماهوتی خوانده شد.
پیرامون موضوع کتاب، یعنی ریختن برگ درختان در پاییز گفتگو شد.
بچه‌ها نقاشی بخش مورد علاقه از داستان را کشیدند.
یکشبه30/7:
داستان سه دوست از شکوه قاسم‌نیا خوانده شد
دوشنبه 1/8:
داستان سه دوست خوانده شد.
بچه‌ها نمایش آن را اجرا کردند.
چند شعر از کتاب دویدم و دویدم از ناصر کشاورز خوانده شد.
بچه‌ها هم‌خوانی کردند.
یکشنبه 7/8:
داستان لیونل مسی از مجله‌ی قلک خوانده شد.
شعر چی بود؟ چی شد؟ ازمجله‌ی قلک ( آموزش فرآیند ساخت کتاب‌خانه)
هم‌خوانی بچه‌ها

 

دوشنبه 8/8:
تصاویر قصه‌های من و بابام بر پروژکتور نمایش داده شد. بچه‌ها از روی تصاویر قصه ساختند و به صورت داوطلبانه تعریف کردند.
سپس داستان اصلی روایت شد.
شعر چی بود چی شد؟ از مجله‌ی قلک (آموزش فرآیند درست شدن قالی)
یکشنبه 14/8:
شعر چی بود چی شد؟ آموزش فرآیند تولید رب گوجه فرنگی با شعر و تصویر
تمرین خوانش کلمات با حرف م ، ا ، د

 

دوشنبه 15/8 :
روایت داستان تصویری و کشیدن نقاشی آن توسط دانش‌آموزان(داستان را من روایت کردم. به جای بعضی از کلمات، تصویر قرار داده شده است. هرگاه به تصویر می‌رسیم دانش‌آموزان اسم تصویر را می‌گویند و به فرآیند تکمیل داستان کمک می‌کنند.)
یکشنبه 5/8
برگزاری کنفرانس یکی از دانش‌آموزان

 

پایه‌ی دوم:
دوشنبه 1/8
داستان یک شب تاریک خوانده شد
پیرامون موضوع کتاب گفتگو شد
5 نفر از بچه‌ها انتخاب شدند و هر کدام یکی از شخصیت‌های کتاب را خواندند.
چند شعر از دویدم و دویدم خوانده شد.
بچه‌ها با انجام حرکات هم‌خوانی کردند.

 

دوشنبه 8/8:
بخش‌های مجله‌ی رشد نوآموز را با هم دوره کردیم.
داستان‌گویی از روی تصاویر کتاب من و بابام

 

یکشنبه 14/8:
کلاس دوم خانم جهان‌بخش
کتاب‌های مناسب آن‌ها را سر کلاس بردم و بچه‌ها آنهایی که دوست داشتند انتخاب کردند و خواندند. برخی کتاب امانت گرفتند

 

دوشنبه 15/8 :
پایه‌ی دوم:
مطالعه کتاب در کتابخانه و امانت کتاب

 

پایه سوم

 

کلاس سوم خانم مرتضایی کلاس سوم خانم اسلام‌پور
شنبه 20/8
معرفی کلاس و قوانین
داستان انگشت جادویی تا نیمه روایت شد,
از بچه‌ها خواسته شد ادامه را در خانه بنویسند.
چهارشنبه 24/8
معرفی کلاس و قوانین
گفتگو پیرامون مسابقه
امانت کتاب

 

پایه چهارم
کلاس چهارم صداقت کلاس چهارم رفاقت
چهارشنبه 17/8
روال دال معرفی شد.
داستان انگشت جادویی تا نیمه روایت شد و دانش‌آموزان ادامه‌ای بر آن نوشتند.
برای هر دو پایه‌ی چهارم بعضی از داستان ها در کلاس خوانده شد.
چهارشنبه 17/8
روال دال معرفی شد.
داستان انگشت جادویی تا نیمه روایت شد و دانش‌آموزان ادامه‌ای بر آن نوشتند.
برای هر دو پایه‌ی چهارم بعضی از داستان ها در کلاس خوانده شد.

 

پایه پنجم
کلاس پنجم دانش
کلاس پنجم تلاش
دوشنبه 1/8:
جلسه به مدت 20 دقیقه بود و به معارفه‌ی کلاس و دانش‌آموزان اختصاص یافت. دوشنبه 15/8 :
معارفه.
امانت کتاب
تکمیل جمله‌ی نیمه‌کاره

 

دوشنبه 8/8:
درباره‌ی روآل دال به بچه‌ها توضیح داده شد.
مفهوم "شخصیت" در داستان آموزش داده شد.
بخشی از داستان انگشت جادویی روایت شد.
دانش‌آموزان ادامه‌ی آن را به دلخواه نوشتند. شنبه 20/8
روآل دال معرفی شد
داستان انگشت جادویی تا نیمه روایت شد
بچه‌ها ادامه‌ای بر آن نوشتند.

 

دوشنبه 22/8
معرفی کتاب توسط بچه‌ها
برخی از بچه‌ها ادامه‌هایی که جلسه قبل برای داستان نوشته بودند خواندند.
ادامه‌ی اصلی داستان انگشت جادویی خوانده شد.
شنبه 27/8
معرفی کتاب توسط بچه‌ها
برخی از بچه‌ها ادامه‌هایی که جلسه قبل برای داستان نوشته بودند خواندند.
ادامه‌ی اصلی داستان انگشت جادویی خوانده شد.

 

شنبه 5/9
آهنگ بهار ویوالدی برای بچه‌ها پخش شد.
از بچه‌ها خواسته شد گوش کردن درست را تمرین کنند و هر کلمه‌ای که هنگام گوش دادن به ذهنشان رسید روی تخته بنویسند.

 


 

 

 

 

معرفی کتاب 

معرفی کتاب والدین 

غذای روح  برای والدین                        نشر پیکان

نویسنده : جک کانفیلد/ مارک ویکتور / هانسن / کیبِرلی کربرگ 

مترجم : معصومه بردباری و  عباس چینی 

گاه در زندگی اوقاتی پیش می آید که انسان مضطرب ولی علاج و غافلگیر به سراب زندگی چشم

می دوزد . داستان های این کتاب واقعیت هایی است که اتفاق افتاده و خواننده را تحت تأثیر مردان و

زنانی قرار خواهد داد که در مقابل مسایل و مشکلات زندگی هرگز خود را تسلیم موقعیت های سخت

نکرده ، بلکه با جدیّت و و عشق و ایمان ، کشتی طوفان زده زندگی را به ساحل  هدایت کرده اند.

------------------------------------------------------------------------------

روش منبع نویسی برای کتاب و فرهنگ نامه برای  دانش آموزان 

1 - نام منبع          2- جلد                  3 - موضوع             4 -  صفحه 

 

اطلاعاتی که از یک منبع باید استخراج نمود عبارتند از : 

چی : اشیا          کی : انسان            چگونه  :               چرا:               کجا               کی : زمان  

 

 

 

کتابخانه مدرسه مهرآیین متشکل از کتابهای متنوع است که شامل کتب قصه ، آموزشی ، ادبی ، مذهبی و علمی است . که تمام رده های سنی را شامل می شود . این لینک در نظر دارد تا به دانش آموزان و خانواده های گرامی کتابهایی که می توانند مفید باشند را معرفی کند . از دانش آموزان و همچنین والدین می خواهیم که ما را در بهتر شدن و پویایی این سایت و محیط کتابخانه یاری نمایند .

آئین نامه کتابخانه

1- مراجعه به کتابخانه در روزهای مخصوص هر پایه امکان پذیر است .

2- دانش آموزان می توانند کتابها را در هر جلسه امانت گیرند .

3- به ازای تأخیر در برگرداندن کتاب فقط تا یک هفته امانت داده می شود .

4- استفاده از کتابهای مرجع فقط در محیط کتابخانه امکان پذیر می باشد .

معرفی کتاب توسط دانش آموزان

از دانش آموزان می خواهیم بهترین و جالب ترین کتابی را که در طول هفته می خوانند سه شنبه هر هفته برای ما در سایت مدرسه بفرستند در

ضمن دانش آموزان فعال در سایت معرفی می شوند .

معرفی کتاب برای والدین

پنج زبان عشق کودکان گری چاپمن – راس کمپل ترجمه : سیمین موحد نشر : ویدا
کودکان شدیداً نیاز دارند که بدانند چقدر دوست داشته می شوند . اما اگر بزرگسالان « زبان عشق » خاص آنها را ندانند ، شاید نتوانند عشق خود را به کودک نشان دهند .
اگر زبان عشق شما با زبان عشق فرزندتان فرق دارد ، بهتر است هر چه سریع تر زبان او را یاد بگیرید . وگرنه نمی توانید عمیق ترین نیازهای عاطفی کودک را برطرف کنید .


پنج زبان عشق نوجوانان گری چاپمن ترجمه : سیمین موحد نشر : ویدا
مزایای زندگی در جهان امروز بی شمار است اما خطرات آن نیز بسیار است . با این وجود مادر و پدر تأثیر زیادی بر فرزندان خود دارند . پژوهش ها نشان می دهند والدین – نه همسالان – مهم ترین تأثیر را بر زندگی نوجوانان خود دارند . راه این تأثیر عشق است .

 

پنج زبان عشق خانواده گری چاپمن ترجمه : سیمین موحد نشر ویدا
نور امید برای خانواده ، آرزوی مهم برای زندگی این است که روابط خانوادگی کاملاً مهرآمیز و عاشقانه داشته باشند . این کتاب شما را یاری می کند تا الگوی سالمی در خانواده ایجاد کنید .


معرفی کتاب 

مرزهایی برای کودکان:

نویسنده: دکتر کلود-دکتر جان ناون سند                ترجمه: سعید صیادلو             نشر: واژه

چه زمانی بگوییم بله ، چه زمانی بگوییم نه که به فرزندمان کمک کنیم تا کنترل زندگی خود را به دست گیرد. تربیت افراد خویشتن دار مسئولیت پذیر و انتخاب گر مستلزم آن است که والدین-مربیان و همه افرادی که با کودک سر و کار دارند،خود توانایی ((بله)) گفتن و ((نه)) گفتن داشته باشند.

این کتاب با ذکر مثال های کاربردی،راهنمای مناسبی است که نشان می دهد کجا و چگونه به فرزندانمان ((بله)) و ((نه)) بگوییم .

 

 ______________________________________________________________________________________________

گزارش  فعالیت­ها­ی کتاب­خوانی (اردیبهشت 98)

 

 

پایه اول

خانم شریفی

خانم محبعلی

17/2/98

خوانش  "تو لک لکی یا اردک".

آموزش تصویرگری به همان شیوه.

15/2/98

خوانش مشارکتی کتاب های الفبای علی خدایی و تو لک لکی یا اردک.

آموزش تصویرگری به همان شیوه.

24/2/98

بلندخوانی "المر" در فضای آزاد و مسابقه حافظه تصویری

22/2/98

مطالعه کتاب انفرادی در کتابخانه. (بخشی از دانش آموزان)

31/2/98

نقاشی المرهای رنگارنگ، گفتگو درباره تفاوت با دیگران.

29/2/98

مطالعه کتاب انفرادی در کتابخانه. (بخشی از دانش آموزان)

 

 

پایه دوم

خانم کریمی

خانم جهانبخش

14/2/98

بلندخوانی "خانم حنا به گردش میرود" ، تمرین سلسله مراتب

31/1/98

بلندخوانی "خانم حنا به گردش میرود" ، تمرین سلسله مراتب داستان و و درست کردن کتاب خانم حنا توسط دانش آموزان

21/2/98

 ساخت کتاب خانم حنا توسط دانش آموزان

28/2/98

خوانش مشارکتی کتاب "تو لک لکی یا اردک؟" و "چه می بینیم چه هست"

آموزش تصویرگری به همان شیوه.

 

 

 

پایه سوم

خانم رضا نور

خانم انصاری

31/1/98

بلندخوانی "موریس و کتاب های پرنده" و تماشای انیمیشن داستان.

2/2/98

بلندخوانی "موریس و کتاب های پرنده"، گفتگو و اجرای پانتومیم داستان.

14/2/98

معرفی کتاب توسط دانش آموزان

بلندخوانی "تو لک لکی یا اردک؟"

9/2/98

مطالعه در کتابخانه

21/2/98

کتاب خوانی انفرادی در کلاس.

16/2/98

بلندخوانی "تو لک لکی یا اردک".

آموزش تصویرگری به همان شیوه.

28/2/98

خوانش خلاق مجله رشد

آشنایی دانش آموزان با آقای زین العابدین به عنوان نویسنده ی "جناب نارنجی"

30/2/98

مطالعه در کتابخانه

 

 

پایه چهارم

1/4

2/4

3/2/98

تماشای انیمیشن موریس و کتاب های پرنده و گفتگو پیرامون آن.

بازی گروهی انتقال حرکت. ( تقویت تمرکز)

98/1/31

بلندخوانی داستان پیکو و گفتگو

10/2/98

بلندخوانی داستان پیکو و اجرای بازی تفاوت ها طراحی شده بر اساس داستان.

7/2/98

مطالعه در کتابخانه و بازی انتقال حرکت.

24/2/98

مطالعه در کتابخانه و بازی زنجیره ی کلمات

14/2/98

بازی قاب یخی و گفتگو پیرامون داستان بازی

 

31/2/98

بازی قاب یخی، گفتگو درباره ی داستان بازی و بازی "ارتباط"

 

 

پایه پنجم

1/5

2/5

25/2/98

بازی دوز لیوانی و قاب یخی

25/2/98

بازی دوز لیوانی و قاب یخی

 

 

 

 


گزارش فعالیت­های کلاس کتابخوانی  آذر و دی 98

 

 

 

خانم شریفی

خانم محبعلی

دوشنبه 11/9

چک کردن پاکت کتاب

بلندخوانی "مرغ سرخ پاکوتاه"

شنبه 2/9

بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه

اجرای نمایش

امانت کتاب

دوشنبه 18/9

بلندخوانی کتاب آرچی کوچولو (نه!)

معرفی کتاب

مراجعه به کتابخانه و امانت کتاب به همه­ی دانش­آموزان

شنبه 16/9

نمایش قصه ی قورباغه و گودال

خوانش بخشی از کتاب آ مثل اهو

امانت کتاب به گروهی از دانش آموزان

دوشنبه 9/10

بررسی همه­ی پاکت­های کتاب

معرفی کتاب توسط دانش آموزان

ارائه برخی از دانش­آموزان از کتاب­هایی که در تعطیلات خوانده بودند.

شنبه 23/9

بلندخوانی کتاب نقطه و گفتگو درباره آن

مراجعه به کتابخانه

22/10

بلندخوانی شعر "چه و چه و چه یک بچه" (آموزش غیرمستقم جمع و تفریق)

نمایش عروسکی بداهه­ی داستان

7/9

بلندخوانی کتاب "قورباغه و غریبه"

گفتگو درباره مفهوم غریبه

بچه­ها تصورشان از غریبه را نقاشی کردند.

 

 

14/10

مراجعه به کتابخانه و امانت کتاب (به علت محدودیت وقت کلاس)

 

21/10

بلندخوانی "آدم کوچولوی گرسنه"

امانت کتاب

 

28/10

بلندخوانی شعر "چه و چه و چه یک بچه" (آموزش غیرمستقم جمع و تفریق)

نمایش عروسکی بداهه­ی داستان

 

 پایه دوم

 

دوم خانم کریمی

دوم خانم جهان­بخش

شنبه 2/9

معرفی کتاب توسط دانش آموزان

چک کرد پاکت کتاب

مطالعه در کتابخانه

دوشنبه 18/9

بلندخوانی "قول بچه­قورباغه" و گفتگو پیرامون آن.

بازی حرکتی رمزگذاری برای اعضای بدن

شنبه 23/9

بلندخوانی "قول بچه­قورباغه" و گفتگو پیرامون آن.

بررسی پاکت کتاب

نوشتن داستان گروهی از دید شخصیت­های کتاب

یکشنبه 15/10

مطالعه کتاب­های کتابخانه

رادین آل­هاشمی کتاب­هایی که درست کرده بود خواند.

شنبه 14/10

بررسی پاکت کتاب

معرفی کتاب توسط دانش آموزان

مطالعه کتاب در کتابخانه

امانت کتاب

 

 

شنبه 28/10

بازی گروهی (چرا/چون) به منظور تقویت درک مطلب شنیداری

مطالعه در کتاب­خانه به درخواست دانش­آموزان

امانت کتاب

 

 

 

پایه سوم

 

 

1/3

2/3

شنبه 2/9

(2 زنگ)

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

مطالعه در کتابخانه

 

-

شنبه 16/9

 

به علت تمرین سرود یلدا کنسل شد.

شنبه 16/9

معرفی کتاب

بلندخوانی "برسد به دست معلم عزیزم"

گفتگو پیرامون کتاب

 

شنبه 23/9

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

بلندخوانی "برسد به دست معلم عزیزم"

شنبه 23/9

ارائه آرتیمان میرآفتابی درباره نهنگ­ها

رادین رفیعی و آرین فرجی داستان هایی که نوشته بودند خواندند.

آموزش اوریگامی نهنگ

 

شنبه 7/10

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

بلندخوانی کتاب "بردن تمساح به مدرسه، هرگز!"

گفتگو درباره تمساح­ها

بازی فکری "می­خواهیم برویم فضا"

شنبه 7/10

ساخت اوریگامی نهنگ

معرفی کتاب توسط بچه­ها

بررسی پاکت کتاب

کسانی که داستان نوشته بودند داستانشان را خواندند.

شنبه 14/10

بررسی پاکت کتاب

مطالعه در کتابخانه

کسانی که داستان نوشته بودند داستانشان را خواندند. (سپنتا عبدالحسینی)

شنبه 14/10

بررسی پاکت کتاب

مطالعه در کتابخانه

کسانی که داستان نوشته بودند داستانشان را خواندند. (آرین فرجی)

شنبه 21/10

گفتگو

بلندخوانی کتاب "گلدان خالی"

 

شنبه 21/10

گفتگو

درست کردن مجدد پاکت کتاب (پاکت­هایشان از بین رفته بود)

 

شنبه 18/10

بازی گروهی (چرا/چون) به منظور تقویت درک مطلب شنیداری

معرفی کتاب

بلندخوانی بخشی از کتاب "شاید سیب باشد".

شنبه 18/10

بازی گروهی (چرا/چون) به منظور تقویت درک مطلب شنیداری

معرفی کتاب

بلندخوانی بخشی از کتاب "شاید سیب باشد".

 

 

 

پایه چهارم

 

 

2/4

2/4

دوشنبه 4/9

کار گروهی با کارت­های جمله­سازی مربوط به کتاب وزغ

گفتگو درباره­ی حروف ربط، معنی آن­ها و جایشان در جمله.

 

یکشنبه 3/9

کار بر روی مجله رشد مهر

گفتگو

امانت کتاب

دوشنبه 11/9

بازی گروهی جمله سازی با حروف ربط (با کارت)

مطالعه در کتابخانه

یکشنبه 17/9

کار بر روی مجله رشد آبان

گفتگو

معرفی کتاب توسط دانش­آموزان

توضیح طرح نویسنده کوچک

دوشنبه 17/9

چک کردن پاکت کتاب

معرفی کتاب توسط دانش آموزان

بازی گروهی جمله­سازی با حروف ربط

توضیح طرح نویسنده کوچک

یکشنبه 22/10

بلندخوانی کتاب وزغ

ساخت پاکت کتاب

دوشنبه 23/10

داستان نویسی گروهی و تمرین اجزای جمله

روش:

یک کپی از داستان تصویری "بازیگر" اثر شل سیلور استاین در اختیار هر گروه 4 نفره قرار گرفت. با توجه به تصاویر، هر گروه 10 کلمه نوشت. کلمه­های هر گروه را در کلاس بررسی کردیم و در جدولی اسم، فعل یا صفت بودن آن­ها را تعیین کردیم. سپس هر گروه کلماتش ر با گروه دیگری عوض کرد و با کلماتی که تحویل گرفته بود داستان تصاویر را نوشت. (به طوری که از آن ده کلمه در داستانش استفاده کند.)

 

 

 

پایه پنجم

 

5/1

5/2

دوشنبه 4/9

توضیح درباره نمایش سایه

تقسیم نقش­های نمایش سایه و آماده کردن نقش­ها

دوشنبه 4/9

امانت کتاب و مطالعه

یکشنبه 16/9

آماده­سازی گروهی وسایل نمایش سایه.

یکشنبه 16/9

نوشتن ادامه­ی نمایش "مرگ در می­زند"

اجرای گروهی بعضی از نمایشنامه­های نوشته شده

توضیح طرح نویسنده کوچک

 

یکشنبه 22/10

فعالیت گروهی برای آشنایی با فرهنگ­نامه کودکان و نوجوانان.

روش:

به هر گروه یکی از جلدهای فرهنگ­نامه داده می­شد. هر گروه در فرهنگ­نامه­ی خود می­گشت و سه کلمه را انتخاب می­کرد. و در کاربرگ ارائه شده یادداشت می­کرد. سپس کلمات و فرهنگ­نامه اش را با گروه دیگری عوض می­کرد. پس از این هر گروه مشغول پیدا کردن سه کلمه­ی دریافت شده و نوشتن توضیحی مختصر درباره­ی هر کدام از کلمات می­شد.

 

پایه ششم

 

1/6

2/6

یکشنبه 3/9

کار بر روی مجله رشد

گفتگو

امانت کتاب

یکشنبه 3/9

کار بر روی مجله رشد

گفتگو

نوشتن ادامه­ی نمایش "مرگ در می­زند"

اجرای گروهی نمایشنامه­های نوشته شده

یکشنبه 17/9

اجرای یک نمایش بداهه­ی دو نفره

نمایشنامه نویسی گروهی بر اساس نمایش اجرا شده

اجرای بعضی از نمایش­ها

 

یکشنبه 17/9

اجرای یک نمایش بداهه­ی دو نفره

نمایشنامه نویسی گروهی بر اساس نمایش اجرا شده

اجرای نمایش­ها

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس : بلوار اندرزگو (شرق به غرب) - نرسیده به بلوار کاوه - بعد از خیابان مهر محمدی - کوچه آشتیانی منفرد - پلاک 3

تلفن : 22235622-22215166* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برنامه غذایی

تصاویر تصادفی

ورود به سایتبازگشت به بالا